1. Definicje
  • W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
   1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
   2. Klient – konsument nabywający Towary w sklepie All For Dance;
   3. All For Dance z siedzibą: ul. Jagiellońska 3, 03-721 Warszawa ;
   4. Regulamin – niniejszy regulamin;
   5. Sklep taneczny All For Dance – sklep internetowy www.allfordance.pl;
   6. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez All For Dance;
   7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z All For Dance, do której stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu allfordance.pl - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu allfordance.pl, składania zamówień w sklepie allfordance.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
  2. Sklep allfordance.pl prowadzony jest przez firmę All For Dance, NIP: 628-21-11-126, REGON: 142518089 i umożliwia zakup Towarów w sklepie internetowym i stacjonarnym. Biuro Obsługi Klienta znajduję się w siedzibie firmy (ul. Jagiellońska 3, 03-721 Warszawa).
  3. Informacje o produktach w sklepie allfordance.pl, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
  4. Towary w Sklepie allfordance.pl są opisane i Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
  5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Kolorystyka może nieznacznie różnić się w zależności od ustawień w komputerze oraz od aktualnego odcienia producenta.
 3. Zasady korzystania ze sklepu allfordance.pl
  1. Sklep allfordance.pl umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a All For Dance.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi wraz z towarem na jego adres dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) lub przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.
  4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu allfordance.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  5. Klient Sklepu alfordance.pl, zobowiązany jest do:
   1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
   2. Korzystania ze Sklepu allfordance.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
   3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu allfordance.pl niezamówionej informacji handlowej;
   4. Korzystania ze Sklepu allfordance.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu allfordance.pl;
   5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu allfordance.pl do użytku własnego;
   6. Korzystania ze Sklepu allfordance.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży
  1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu allfordance.pl.
  2. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu 24h po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu allfordance.pl (tzw. zakupy bez rejestracji jako gość).
  4. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej allfordance.pl danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi.
  5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu allfordance.pl, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
  6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Potwierdź zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia paragonu czy faktury VAT.
  7. Wysłanie zamówienia przez Klienta przyciskiem „Potwierdź zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną All For Dance w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu allfordance.pl oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep allfordance.pl oferty nabycia Towarów przez Klienta.
  9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dostępnych produktów”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
  11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od All For Dance potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z All For Dance za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować All For Dance o rezygnacji z zamówienia.
  12. Sklep allfordance.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.
 5. Dostawa i odbiór
  1. Przesyłka InPost pobraniowa (płatność gotówką kurierowi przy dostawie). Zakupione produkty wysyłamy w ciągu 48h od wysłania maila potwierdzającego dostępność produktów. Czas dostawy przez Kuriera InPost to 1-2 dni robocze.

  2.  Przesyłka InPost (płatność przelewem na konto). Zakupione produkty wysyłamy w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty na koncie. Czas dostawy przez Kuriera InPost to 1-2 dni robocze.

  3. Odbiór osobisty (płatność przy odbiorze gotówką). Zakupione produkty można odebrać w punkcie odbioru przy ul. Jagiellońska 3 w Warszawie. Konieczne jest jednak wcześniejsze umówienie się telefonicznie. Wymogi te podyktowane są obostrzeniami związanymi z ilością osób mogącą przebywać jednocześnie w punkcie odbioru, które jest również pracownią krawiecką. Towar zostaje w rezerwacji przez 7 dni. Nieodebrane zamówienie po tym czasie zostaje automatycznie anulowane.

  4. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika All For Dance za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą InPost oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej firmą GLS, DPD lub TNT. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych.

  5. All For Dance zastrzega, że może anulować zamówienie z powodu braków magazynowych zanim klient otrzyma potwierdzenie dostępności produktów i dokona opłaty za zamówienie.
 6. Sprzedaż, ceny i metody płatności
  1. Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu allfordance.pl. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie allfordance.pl, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .
  2. Ceny Towarów w sklepie allfordance.pl są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
  3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. All For Dance umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek All For Dance w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
  4. All For Dance zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie allfordance.pl, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu allfordance.pl bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie allfordance.pl przed dokonaniem ww. zmian.
 7. Karty podarunkowe
  1. All For Dance oferuje swoim Klientom możliwość nabycia Towarów przy użyciu specjalnych kart podarunkowych, kupionych w sklepie allfordance.pl lub otrzymanych od All For Dance w prezencie.
  2. Karta podarunkowa pakowana jest w ozdobne pudełko i na życzenie Klienta może zostać wysłana wraz z dedykacją na wskazany adres.
  3. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana przez Klienta osobiście, jak i przekazana dowolnej osobie.All For Dance nie weryfikuje tożsamości osoby korzystającej z karty podarunkowej w sklepie allfordance.pl. Jedynym warunkiem skorzystania z karty jest podanie w trakcie składania zamówienia informacji znajdujących się na karcie.
  4. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana w ciągu roku od jej nabycia. Zwrot wartości karty podarunkowej może zostać dokonany jedynie na rzecz osoby, która ją nabyła w ciągu 14 dni.
  5. Niewykorzystane środki pieniężne, pozostałe na karcie podarunkowej po dokonaniu pierwszego zakupu przy użyciu karty, zostaną doliczone do wirtualnego konta Klienta w sklepie allfordance.pl, z którego środki zostaną pobrane przy kolejnej transakcji. Klient jest uprawniony do wykorzystania środków pieniężnych znajdujących się na wirtualnym koncie w ciągu roku od nabycia karty.
  6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zgodnie z pkt VIII ust. 6 poniżej, zwrot ceny Towaru, nabytego przy wykorzystaniu karty podarunkowej, dokonywany jest na wirtualne konto Klienta w sklepie allfordance.pl.
 8. Gwarancja, reklamacje i zwroty
  1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie allfordance.pl są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) lub kupione na metry nie podlegają wymianie i zwrotowi.
  2. All For Dance jako sprzedawca zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za wady Towaru nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  3. Każda rzecz kupiona w sklepie allfordance.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza wysyłanego mailowo po zgłoszeniu przez klienta informacji o chęci reklamowania produktu. Formularz należy wydrukować i odesłać razem z reklamowanym produktem i dowodem zakupu na adres: ALL FOR DANCE, ul. Jagiellońska 3, 03-721 Warszawa. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że All For Dance zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę Towaru na nowy, wolny od wad. Ponadto zamiast zaproponowanego przez All For Dance usunięcia wady, Klient można żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od allfordance.pl nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep allfordance.pl przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez Klienta, będzie niemożliwy albo wymagałby od allfordance.pl nadmiernych kosztów, allfordance.pl zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, All For Dance wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. brak w magazynie), All For Dance zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru lub obniży cenę.
  4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)
  5. Warunek reklamacji: Obuwie brudne, zaniedbane, mokre,nie konserwowane lub niewłaściwie konserwowane nie podlega reklamacji. Obuwie z podszewką skórzaną, bez podszewki lub na podeszwie skórzanej może farbować i nie jest to wadą. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia ( np. zelówek, fleków, wyściółek) oraz uszkodzenia mechaniczne ( zamków, sprzączek, podeszw) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
  6. Klient konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży(za pomocą udostępnionego Klientowi formularza), co allfordance.pl potwierdzi, przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia oświadczenia w formie pisemnej, i wysłanie Towaru na adres sklepu allfordance.pl w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia (Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum) oraz paragonu i podpisanego formularza zwrotu. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  7. Sklep allfordance.pl ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadku zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu.
  8. Zwrotowi nie podlegają produkty, które zostały zarezerwowane w sklepie internetowym i odebrane oraz opłacone osobiście w sklepie stacjonarnym i zakupione na fakturę VAT.
  9. Sklep allfordance.pl zwraca koszt przesyłki, która widnieje na paragonie fiskalnym, za którą klient zapłacił razem z zamówionym towarem, ma to jednak miejsce jedynie przy zwrocie całości zakupionych towarów. Jeżeli Klient zwraca część towarów, a część zostawia, koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.
  10. Jedynym drukiem, przy pomocy którego Klient może dokonać zwrotu jest druk firmowy All For Dance, wysyłany przez obsługę sklepu wraz z regulaminem w formie elektronicznej po dokonaniu zamówienia. Oraz w formie papierowej wraz z zamówionymi towarami.
  11. Elementem niezbędnym do dokonania zwrotu jest oryginał paragonu, który należy dołączyć wraz oryginałem formularza do zwracanych towarów i odesłać na adres All For Dance.
  12. Bez oryginału paragonu zwroty nie będą dokonywane. W przypadku zagubienia paragonu i napisaniu oświadczenia zwrot również nie może być dokonany. Jedynie oryginał paragonu będący dokumentem fiskalnym stanowi podstawę do dokonania zwrotu.
  13. W przypadku zwrotu jedynie części zakupionych towarów Klient również odsyła oryginał paragonu. Sklep All For Dance, sporządza jego kopię i przesyła ją klientowi na podany do zamówienia adres email. Klient może dokonać reklamacji lub zwrotu pozostałej części towarów na podstawie kopii, gdyż oryginał znajduję się już w posiadaniu sklepu All For Dance.
 9. Newsletter
  1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach polskich projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez All For Dance treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:
   1. gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez All For Dance dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
   2. otrzymywanie od All For Dance informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
   3. All For Dance, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
   4. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.
   5. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej All For Dance
 10. Pozostałe
  1. Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu allfordance.pl jest All For Dance, ul. Jagiellońska 3, 03-721 Warszawa, NIP 6282111126.
  2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie allfordance.pl są przetwarzane przez All For Dance wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu allfordance.pl w zakładce, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu allfordance.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep allfordance.pl.
  4. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie allfordance.pl stosuje się prawo polskie.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu allfordance.pl.
  6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
  7. All For Dance zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu allfordance.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu allfordance.pl.
  8. All For Dance zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu allfordance.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu allfordance.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu allfordance.pl, jaki również ich modyfikacji.
  9. All For Dance podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu allfordance.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. All For Dance nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu allfordance.pl spowodowane awarią sieci Internet.
  10. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu All For Dance powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu allfordance.pl.
  11. All For Dance informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie allfordance.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu allfordance.pl