Moim kolejnym gościem jest Izabella Borkowska. Pedagog tańca z przeszło 20 letnim doświadczeniem, na stałe związana z Domem Kultury Dorożkarnia, oraz Domem Kultury Śródmieście.