Regulamin rozdania w serwisie Instagram

1. Rozdanie organizowane jest przez firmę All For Dance, NIP: 628-21-11-126, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 3 (03-721 Warszawa)

2. Rozdanie przeprowadzane jest za pośrednictwem konta w serwisie instagram przynależnego do firmy, tj. allfordance.pl

3. Celem rozdania jest promowanie firmy w serwisie Instagram

4. Aby wziąć udział w rozdaniu należy:

         1) Zaobserwować profil firmy: allfordance.pl

         2) Polubić określony post na profilu (dalsze instrukcje w serwisie Instagram)

         3) Oznaczyć w komentarzu pod postem conajmniej 2 osoby, które Twoim zdaniem również byłby zainteresowane skorzystaniem z usług firmy All For Dance

         4) Udostępnić post za pośrednictwem swojego insta-stories

5. Nagrody: W rozdaniu wybranych zostanie 5 osób, z czego dwie otrzymają bon na szycie wysokości 100 zł, natomiast 3 - bon na szycie wysokości 50 zł. Wartości tych bonów zostaną odliczone od finalnej ceny kostiumu podczas realizacji projektu. Może zdarzyć się tak, że osoby, które zostaną wytypowane, nie od razu otrzymają termin na szycie swojego kostiumu, co za tym idzie nie od razu będą mogły zrealizować swój bon ponieważ terminy bywają dosyć odległe. Dlatego też bony ważne są bezterminowo i wygasają dopiero w momencie zrealizowania projektu.

6. Osoby, które otrzymają bony zostaną wytypowane (nie wylosowane) przez właścicielkę firmy w oparciu o swoje aktywności w serwisie instagram, rodzaje aktywności tanecznych oraz inne czynniki. Tak więc kwestia wyboru osób otrzymujących bony jest całkowicie uznaniowa.

7. Czas trwania rozdania oraz terminy ogłoszenia wyników będą publikowane w serwisie Instagram, na koncie allfordance.pl